Black Saturday. Very good lang ang Potengsh family. Sugod sa mall for the party supplies and outfit ni Potling for her birthday party-let. The itinerary was quite simple.

Toy kingdom to buy gifts for Ate Chloe, Potling's playmate, and Potling
SM Department Store for Potling's outfit
Grocery for party supplies

Of course, may mga on-the-side activities. Gaya ng...

Pagbabalik ni Potling sa Max's kung saan siya bininyagan!

It's not the same branch though. Pero still, this is Max's. And this is her first dine-in experience.

Behave si Potling sa high chair. Hindi umiiyak, hindi nagmamaktol. Kung sino-sino lang ang nginingitian. At medyo nakaka-shy lang ang pagka-friendly ni Potling dahil nakatitig siya sa family na nasa kabilang table madalas. Sabi nga ni Dadda ay ilipat ko na raw ng mesa at mukhang gusto mangapitbahay.

Love ni Potling ang Soup of the Day. Halos maubos niya ang isang serving, inawat lang namin. The next day, inaantay namin kung may bad effect ang cream o kung anumang dairy na nilagay sa soup. Wala naman. So check!!! Sa muling pagbabalik, mas maraming soup pa ang puwede niyang kainin.
Picture
First time sa high chair!
Picture
Tumitingin ng menu pero ang pwede lang naman sa kanya ay Soup of the Day.
Picture
Busog na!Leave a Reply.