Isang araw noong December. Sinubukan kong talian ang konting buhok ni Potling. Sabi ni Dadda niya, bagay daw. Parang hindi pa ako marunong.
PictureLeave a Reply.