Big issue of the week. Lumalabas na nang tuloy-tuloy ang unang ngipin ni Potling. Sinisinat, umiiyak, nagwawala. Kawawa naman. Pero mas kawawa naman ang tao kung tumanda na walang ngipin kaya tiis na lang anak.
Picture
Hindi ito picture ni Potling. Pero ganitong ganito ang puwesto ng ngipin na tumutubo. Nahawakan ko na!!!Leave a Reply.