Nag-exchange position for 5 minutes ang esophagus at large intestines ko kanina. Sa tagaaaaal na hindi naa-update ang blog na ito, nakalimutan ko na ang username and password ng aming Potling account. Salamat sa lahat ng kemikal na sinaksak sa akin noong lumabas si Dear Potling, pati ang email address ay nakalimutan ko kaya hindi ko rin ma-retrieve ang login credentials. 

After 5 minutes that seemed like 5 years, nahanap ko rin. Hindi natutulog ang Diyos. Umiidlip lang.

Whew!

Reminder para sa amin ni Dadda:
  • Username: Potling
  • Password: The Usual conjugal password
  • Email Address Clue: Ang babaeng pumatay kay PurplewartsLeave a Reply.