Tingnan niyo sila.

Kung paano matulog.
Picture
Magbasa.
Picture
Mag - PSP.
Picture
Mukhang mana rin sa Dadda na mahilig mag-drive. Ultimo sippy cup, ginagawang manibela ni Potling.
Picture
Diyoskolord. Huwag naman sanang mahilig din sa scooter balang araw... dobleng nerbiyos.
PictureLeave a Reply.