Si Potling, amazed na amazed sa kanyang mga tuhod, binti at hita.
Picture
Picture
Picture
Picture
PictureLeave a Reply.